Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn có số lượng đặt hàng tối thiểu?

Có, thông thường MOQ 50 CÁI.Đối với bàn làm việc theo yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.

Bạn có thể cung cấp các tài liệu liên quan?

Có, chúng tôi có thể cung cấp tài liệu nếu bạn cần.

Thời hạn bảo lãnh là gì?

Năm năm.Nếu bạn cần nội dung bảo hành, vui lòng gửi email cho chúng tôi.